Výskum skúmal, ktoré mužské tanečné pohyby považujú ženy za atraktívne. Dovtedy vedci predpokladali, že pri tanci sú dôležité expresívne gestá rúk a nôh, no ich odhad nebol správny. Vtedy sa totiž ukázalo, že ženy považujú za najpríťažlivejších mužov, ktorí pri tanci pohybujú krkom a trupom a záleží aj na rýchlosti, ktorou muži pri tanci presúvajú a ohýbajú pravé koleno. Neatraktívne naopak vraj je, keď sa muži príliš nervózne nakláňajú dole a opakujú stále tie isté pohyby.

balet

Zapojte viac boky
Tentoraz sa vedci vo výskume zamerali na nežnejšie pohlavie a požiadali skupinu 39 neprofesionálnych tanečníc vo veku 18 až 30 rokov, aby uvoľnene tancovali na rytmus bicích o rýchlosti 125 úderov, a mysleli na to, že sa nachádzajú v nočnom podniku. Výskumníci ich pritom monitorovali motion-capture technológiou, ktorá zaznamenáva ľudské pohyby. Tie následne preniesli do animácie, ktorá ich zobrazovala prostredníctvom nevýraznej ženskej siluety. Po vyhotovení animácie požiadali 57 mužov a 143 žien, aby ohodnotili tanečníkov od nula do sedem bodov podľa toho, či boli tanečné pohyby zlé, alebo dobré. Ukázalo sa, že pri hodnotení nezáležalo na tom, či pohyby hodnotili muži, alebo ženy. Bodovanie sa často zhodovalo a najvyššie skóre dosahovali osoby, ktoré pri tanci hýbali viac bokmi. Tento jav vedcov veľmi neprekvapil, nakoľko je podľa evolučnej psychológie dané, že tanec úzko súvisí so sexom. Ženské pohyby sú pre muža príťažlivejšie v období, kedy žena ovuluje. Vlniace sa boky môžu byť pre muža signálom, že žena je zdravá a plodná.

tango

Optimálna asymetria
Podľa hodnotenia respondentov sa tiež ukázalo, že atraktívne pôsobia nerovnovážne pohyby paží a stehien. Podľa vedcov je príčinou to, že súmerné pohyby končatín pôsobia strojene. Divne podľa nich vyzerá ale aj to, ak sú pohyby rúk a nôh príliš nezosúladené. Na základe toho podľa vedcov existuje optimálna úroveň asymetrie, ktorá súvisí s predvádzaním jemne zladených motorických zručností s nájdením potencionálneho partnera. Odhalením toho, čo robí tanečníka atraktívnym, by vedci chceli určiť biologické faktory, ktoré sú základom sebavedomia u ľudí. V budúcnosti by tiež chceli rovnakými metódami skúmať aj to, ako príťažlivosť pohybov súvisí s rôznorodosťou kultúr a sexuálnou orientáciou.